INFORMÁCIÓ - KeNyi
Megújult a KENYI honlap, a könyebb elérhetőség érdekében a régi címen (www.kenyi.hu). Az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos információk, adattáblák átvezetésre kerültek, friss információkat ott találhatók.

Tisztelt Adatszolgáltatók! A POITIP "kódok" listája szűkítésre került (a listán szürke színnel jelölve az inaktív kódok), illetve új tagként felvételre került 207005 kóddal a kerékpáros átkelésre vonatkozó burkolati jel.

Tisztelt Adatszolgáltatók! A kiegészítő táblák közé 518 kóddal felkerült a kívéve Vízügy tábla.

Tisztelt Adatszolgáltatók! A POITIP kategória bővült, 207100 kóddal lehetőség van a kerékpárforgalmi létesítményre történő felhajtást akadályozó oszlopok rögzítésére.

Tisztelt Adatszolgáltatók! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KENYI adatszolgáltatás ellenőrzése a 2014. augusztus 18-29. közötti időszakban szünetel. Megkeresésüket 2014. szeptember 01-től tudjuk fogadni!

Tisztelt Adatszolgáltatók! tekintettel arra, hogy a közeljövőben a KENYI-ben rögzítésre kerülő létesítménytípusokat szeretnénk még jobban felosztani, így kérjük az adatszolgáltatás megküldésénél a csatolt dokumentumban foglaltak szíves figyelembe vételét.  
 
 • Új kódoláshoz [pdf - 21 kb] 2014.08.05.


 • Tisztelt Támogatottak!
  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KENYI adatszolgáltatáshoz nem elégséges csak a támogatás nyert nyomvonal megküldése a KKK részére. Minden esetben a honlap Információ KeNyi menűpontjában megtalálható adattáblák kitöltése szükséges az Adatimport formátum definícióban foglaltaknak, valamint a kiegészítő információknak megfelelően. Az elkészített, KKK-nak megküldött fájlokat beolvassuk a KENYI rendszerébe és amennyiben a beolvasás sikeres az adatszolgáltató részére igazolás kerül kiállításra, amelyet a Közreműködő Szervezet felé Támogatott benyújthat.


  Tisztelt Felhasználók! A POITIP táblázatban módosítás történt (lsd. alább) az EV táblák kivételre kerültek a felsorolásból, további rögzítésük a jelzőtáblák között lehetséges.
  Módosítva 2014.05.23. Tisztelt Adatszolgáltatók! Kérjük, hogy amennyiben a felmért kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonala közúti átvezetést is tartalmaz akkor ezt POI-ként felvenni szíveskedjenek a korábban külön élként kért felvétel helyett, tekintettel arra, hogy ez egyszerűbbé teszi az adatszolgáltatást. A POI listán az Infrastruktúra elemek közé kerülnek felvételre az átvezetés típusok.

  Tisztelt Adatszolgáltatók! A honlapon a kiegészítő információk között megtalálhatóak a Magyar Közút Megyei Igazgatóságainak, az Állami Erdészeti Részvénytársaságok, valamint a Vízügyi Igazgatóságok kezelő kódjai kezelő kódjai.

  Tisztelt Adatszolgáltatók!
  Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatás ellenőrzése december 17-től szünetel. Az ezt követő időszakban az adatszolgáltatásukat december 30-tól várjuk.

 • A KENYI adatszolgáltatás elkészítésére eddig minősítést szerzett cégek 2016. február [pdf - 11 kb] aktuális lista

 • Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a KENYI honlap (www.kenyi.hu) utolsó frissítésére 2011. augusztusában került sor!
  Kiegészítés

 • T. Adatszolgáltatók! Összesítjük a TAMOG adattábla kitöltésénél a Definicíóban még nem szereplő, de időközben szükségessé vált, pluszjként alkalmazható kódokat: 5 - Nem kimondottan kp. pályázat keretén belül létesített kp. támasz, kp.parkoló, stb.; 6 - építés és felújítás; 7 - komplex fejlesztési pályázat (előkészítés és kivitelezés egy pályázat keretén belül)

 • T. Adatszolgáltatók! Kérjük, hogy az adatszolgáltatás megküldésekor kiegészítő információként megküldeni szíveskedjenek a létesítmény ünnepélyes átadásának időpontját is! Köszönjük!

 • T. Adatszolgáltatók! Amennyiben az adatszolgáltatásra beküldött pályázat keretén belül új építésen kívül felújításra is sor került abban az esetben a TAMTEV kódhoz a 6-os kód (építés és felújítás)írandó a táblázatba. Ebben az esetben viszont az ELEK táblázat útvonalmegjegyzés oszlopában fel kell tüntetni, hogy mely él esetében került sor csak felújításra.

 • T. Adatszolgáltatók! Kérjük, hogy híd műtárgy esetén a műtárgy külön élként kerüljön felvételte, mint önálló él. Ugyan ez az eljárás követendő amennyiben kerékpáros alul-, vagy felüljáró felvételére kerül sor.

 • Felhívjuk minősített vállalkozóink figyelmét, hogy tervezési pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás esetén új KKOD és VKOD kérése szükséges az korábban esetleg már kiosztott kód helyett. Tervezési pályázat esetén kérjük az UTVMEGJ oszlopba a tervezett létesítmény típusát feltüntetni, tekintettel arra, hogy ebben az esetben az UBES/UKAT értéke erről nem adhat tájékoztatást.

 • T. Adatszolgáltatók! Kérjük, hogy a pályázati nyomvonal részszakaszai közül a kitáblázott közúti szakaszokat az ELEK táblázat útvonalmegjegyzés (UTVMEGJ)oszlopában jelölni szíveskedjenek.

 • Kérjük, hogy a pályázati nyomvonal részszakaszai közül az UBES/UKAT 2/5 esetében az ELEK táblázat útvonalmegjegyzés (UTVMEGJ)oszlopában jelölni szíveskedjenek pl. kerékpározható buszsáv; csillapított forgalmú közút; stb.

 • A TAMOG adattábla kitöltésénél az 5 kód is használható abban az esetben amennyiben nem kimondottan kerékpáros pályázat keretén belül létesített kp. támasz, kp.parkoló, stb. létesült. Ebben az esetben az élazonosító utólag kerül a megküldött adattáblába beírásra tekintettel arra, hogy a pályázat keretén belül kerékpáros nyomvonal nem létesült, így a POI hozzárendelése a KENYI rendszerében már meglévő élhez történik.

 • Kérjük, hogy az adattáblák kitöltésénél ne csak a jelenlegi dokumentációban szereplő kötelező mezők kitöltésére kerüljön sor, hiszen a táblázatban szereplő egyéb információ a térképi megjelenítéshez (pl. MINO, KARB, BIZT), az útvonaltervezéshez (pl. IRANY) szükséges, valamint a létesítmény használóinak szempontjából (pl. ARVIZ, NAPSUG, UHSULY stb.) is fontos.

 • Kérjük, hogy pl. kerékpársáv esetén két nyomvonal kerüljön felvételre a létesítmény közúton való elhelyezkedésnek megfelelően.

 • A JTKAT (jelzőtábla kategóriák - lásd lentebb) kiegészítésre kerültek. A KRESZ-ben szereplő táblákon kívül a hatályos UME-ban (ÚT 2-1.132 Útügyi Műszaki Előírás) szereplő táblatípusokat is tartalmazza.

 • Az ELEK táblázat RPTIP oszlopában a fa burkolat esetében beirandó FA00 kód helyett a FA kód használandó. 2010.08.18.

 • A POI rögzítésénél lehetővé vált a POIEMAIL oszlopban 100 karakter beírása, amely az adattábláknál frissítésre került. 2010.07.07.

 • a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer-Adatimport formátum definició-hoz képest a 3.8 fejezetben - Támogatások mezői - szereplő adatok közül a TAMOSSZ oszlopba lehetővé vált 9 számjegy beírása a dokumentumban eddig szereplő 8 számjegyhez képest.


 • Az adattáblák közül az ELEK_pályázatszám táblázat MTGY (Műtárgy típusa) mezőben bővült a használható kódok listája. A kiegészített listát a csatolt dokumentum tartalmazza:Műtárgy kiegészítés [pdf - 27 kb] 2013.03.05.


 • Az UKAT értékek kiegészültek. Használható a 6 - Nyitott kerékpársáv, valamint a 7 - Kerékpáros nyom felmérése esetén.
    
 • Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer-Adatimport formátum definició [pdf - 0,5 Mb] 2009. 03. 08.
 •  
   
 • Adattáblák [zip - 8,0 kb] 2010.07.07.


 • Kiegészítő adatok, információk:
   
   
 • Magyar Közút Megyei Igazgatóságainak kezelő kódjai  [pdf - 0,09 Mb] 2014.03.06.
 •  
   
 • Magyar Állami Erdészeti Részvénytársaságok kezelő kódjai  [pdf - 314 kb] 2014.09.08.
 •  
   
 • Vízügyi Igazgatóságok kezelő kódjai  [pdf - 13 kb] 2014.09.08.
 •  
   
 • UBES, UKAT  [pdf - 0,09 Mb] 2013.09.16.
 •  
   
 • JTKAT kiegészítve [pdf - 37 kb Mb] 2015.08.25.
 •  
   
 • Egyéb táblák - JTKAT_táblák_400_416 [pdf - 0,4 Mb] 2009.03.09.
 •  
   
 • Kiegészítő táblák [pdf - 637 kb] 2013.09.17.
 •  
   
 • POITIP [pdf - 53 kb] 2015.08.06.
 •  
   
 • TAMID [pdf - 0,04 Mb] 2009.09.03.
 •  
   
 • Adatelérés [pdf - 0,06 Mb] 2009.03.19.


 • A KENYI honlap használatát segíti az alábbi linkről letölthető dokumentáció

 • http://www.kenyi.hu/telepito/KenyiWeb_FelhDok.pdf
 • OTrT (kerékpáros vonatkozású) 1/6 számú melléklete 2013 évi módosítás [pdf - 84 kb] 2014. január
 • Minősítési felhívás [pdf - 0,06 kb] 2014.02.20.
 •  
 • Beszállító minősítési lap [doc - 0,18 kb] 2009.03.11.
 • Jogi nyilatkozat         Adatvédelmi irányelvek         Technikai információk         Honlaptérkép         Elérhetőségek         © KKK
  1024 Budapest, Lövőház u. 39. Telefon: 06-(1)-336-8241