FÓRUM
 Gyakran Ismételt Kérdések
 Több érdeklődő fugyelmébe ajánlott kérdések

 #21 Papp Zoltán  2008-07-30 11:24:40      
Tisztelt SzTAdmin!
Derecske Város pályázatot ad be, kerékpárút tervezésre. A gesztor Derecske, a támogatásban részesülő partner Sáránd község. A két önkormányzat az önrészt külön külön biztosítja, erről szóló testületi határozatokat mellékeljük. A határozatok tartalmazák, hogy Derecske a gesztor.
Kell-e Sárándnak is külön regisztrálni, és pályázatot kitölteni?
Papp Zoltán
papp. zoltanka@gmail.com

EGYÉRTELMŰEN NEM, ld előző jelzés
Ilyen levelet legközelebb az Ügyfélszolgálaton kérjük jelezni, mert azt kísérjük folyamatosan figyelemmel, a fórumot nem feltétlenül.
Sztaniszláv Tamás
 #20 SzTadmin  2008-06-05 14:19:36      
Az egyik pályázó (valószínűleg tudja, hogy kiről van szó) három pályázatot töltött ki annak érdekében, hogy 3 db 1-es. 2-es és 3-as adatlapot (A pályázó adatai és nyilatkozatai) küldhessen be, mert három település vesz részt a pályázatban. A program azért nem ad lehetőséget több ilyen adatlap kitöltésére, mert pályázó csak EGY van (önkormányzat, társulat, konzorcium). Az összes érdekelt önkormányzatnak csak akkor kell külön fedezetbiztosítási nyilatkozat, ha külön-külön biztosítják az önrészt, egyébként mindenre a pályázó kötelezett.
 #19 SzTadmin  2008-05-26 17:57:51      
Hogyan vegyük figyelembe a kerékpáros civil szervezet - esetleg a pályázat műszaki tartalmától eltérő - javaslatait?

Legfontosabb, figyelembe veendő szempont az, hogy a Pályázó felelőssége, hogy milyen elképzeléssel és milyen pályázatra adja be a támogatási pályázatát és tervező felelőssége, hogy a helyi viszonyok ismeretében, az ÚT 2-1.203 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően végezze a tervezést és az abban meghatározott szempontok szerinti kerékpáros létesítményt tervezze.
A GKM Útpénztári pályázat kiírása szerint kérünk civil kerékpáros véleményt, annak megítélése érdekében, hogy a kerékpáros létesítmény leendő használóinak elképzelésébe illik-e a tervezet létesítmény és ítéljék meg, hogy a tervben nem szerepel-e olyan megoldás, ami a kerékpározók számára balesetveszélyes vagy kényelmetlen. Ezen túl a véleményező beírhatja saját javaslatait, de ezek figyelembe vétele csak akkor releváns, ha összhangban van az említett ÚME tartalmával. A pályázat szakmai megítélése nem csak a véleményt író civil szervezet által leírtaktól függ, hanem egy sokkal szélesebb körű Szakmai Bíráló Bizottság értékeli és véleményezi a pályázatokat. Az elnyert pályázatokban megfogalmazott műszaki tartalomtól egyébként csak alapos indokkal és a KKK jóváhagyásával lehet eltérni.
 #18 Katona Gábor  2008-05-16 11:12:05      
Turisztikai célú kerékpárút építéséhez árvízvédelmi töltésen szükséges-e rendőrségi nyilatkozat beszerzése, vagy ez csak a közlekedés biztonsági kerékpárutaknál szükséges?

Rendőrségi nyilatkozat töltés esetében is szükséges, ill. célszerű, abban az esetben ha a töltésen építendő kerékpárút várhatóan leveszi a közelben lévő közútról a kerékpáros forgalmat. Amennyiben ez nem áll fenn, a kerékpárútnak csak turisztikai jelentősége van, akkor nem szükséges.
 #17 Katona Gábor  2008-05-16 10:15:00      
A létesítményjegyzék mennyiségeinek mértékegységei kötöttek. Mi a teendő, ha pédául közműkiváltás esetén meglévő vagy új hírközlő betonszekrényt kívánunk átépíteni, megépíteni, amely darabáras, fm-ben nem kifejezhető?

Erre eddig nem volt példa, ezért a program erre jelenleg nem ad lehetőséget. Javaslatunk, hogy fm=db értelmezésben adják meg a db számot a fm érték helyett, az értékelés szempontjából úgy is a költség a fontos információ.
 #16 KMadmin  2008-05-15 08:03:28      
Az adatlapban a Létesítményjegyzék mely pontjában tüntethető fel a tervezési költség és a műszaki ellenőrzés díja?

Az 1 éven belül kifizetett tervezési költség az előkészítő munkák között, a műszaki ellenőrzés pedig a lebonyolítás sorában tüntetendő fel.
 #15 Tóth Zoltán jegyző  2008-05-08 08:43:00      
A pályázati útmutató 7. oldal 23.pontjában nyilatkozatot kérnek az árvédelmi töltésen építendő kerékpárutak esetében a gátőrházakról, amelyek pihenőként alkalmazhatók.
Kérdésünk, akkor is kell-e nyilatkozat - nemleges - amennyiben rendelkezünk ilyen gátőrházzal, de a műszaki állapota nem teszi lehetővé, hogy pihenőhellyé alakítsuk. Kérjük pontosítani.

Értelemszerűen nem kötelező, mert nem pályázati feltétel. Amennyiben a gátőrház alkalmas pihenőnek (árnyék, ivóvíz, WC, pad, jószándék), akkor ez a bírálatnál előnyt jelenthet.
 #14 Tóth Zoltán jegyző  2008-05-08 08:39:04      
A pályázat I. fordulójában a kivitelezésre max. 450 M Ft-ra lehet pályázni, egy ekkora projekt esetében a közbeszerzési eljárás szakértői díját nem lehet a dokumentáció díjakból fedezni, továbbá a közzétételi díjak is ez esetben kb. 300.000,- Ft-ot is elérik. Kérjük megvizsgálni a Közbeszerzési Szakértő díját, illetve/vagy a hirdetményi díjak elszámolásának lehetőségét.

Jelen pályázati felhívás nem teszi lehetővé az elismerhető költségek körének utólagos bővítését, így nincs lehetőségennek elfogadására. Egy következő pályázati felhívás megjelentetése esetén vitára bocsátjuk a felvetést.
 #13 Tóth Zoltán jegyző  2008-05-08 08:34:24      
Az útmutató 6. oldal 15. pontjában Regionális Fejlesztési Ügynökség nyilatkozatát - ez esetben DARFÜ - kérik. Megkerestük a DARFÜ-t, közölték, hogy ők nem adhatnak ki ilyen jellegű nyilatkozatot csak a DARFT. Kérjük ennek a pontosítását!

A DARFÜ rendelkezik olyan információval, hogy milyen konkrét régió szintű kerékpáros hálózati elképzelések vannak és milyen kapcsolódó kerékpárútra adtak esetleg támogatást. Mindkét nyilatkozatot elfogadjuk.
 #12 Tóth Zoltán jegyző  2008-05-08 08:31:49      
A pályázati útmutató 8. oldal É.5.07. pontjánál tételesen beárazott méret- és mennyiségszámítást kérnek, melyet félreérthetőnek ítélünk meg. Saját elgondolásunk szerint célszerű lenne tételes anyag, díj árazott költségvetés csatolása. Ez áttekinthetőbbé teszi a bírálók számára a projekt költségvetését. Kérjük a fentiek pontosítását.

Tekintettel arra, hogy a megjelent pályázati felhívás és útmutató így nevesíti ezt a munkarészt, ezen már változtatni nem áll módunkban, tartalmát tekintve viszont a méret- és mennyiség-kimutatásnak is tételes anyag, díj tartalommal kell rendelkeznie. Az Önök által felvetett tartalmú tételes költségvetés a pályázat munkarészeként elfogadható.
 #11 KMadmin  2008-04-30 12:10:45      
Kerékpárút építésénél van-e valamilyen iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a költségbecslésnél milyen fajlagos költségekkel lehet számolni az egyes munkanemek vonatkozásában, vagy ez teljes mértékben a tervezőn múlik?

Fajlagos költséggel kapcsolatban nem tudunk iránymutatást adni, mert területtől, burkolatszélességtől, kül/belterülettől, helyi lehetőségektől, helyi anyagoktól, járulékos költségektől függ.
A pályázathoz szükséges a költségbecslés megadása, amit célszerű a tervezőtől kérni.
 #10 SzTadmin  2008-04-18 09:41:14      
Hol található meg a támogatandó EuroVelo nyomvanala?

Itt:
http://www.3k.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=2812
 #9 SzTadmin  2008-04-18 09:26:00      
Csak jogerős építési engedéllyel rendelkező pályázatot adhatok be?
Nem, beadni lehet olyan pályázatot is, amelyben igazolják, hogy az engedélyezés folyamatban van, DE TÁMOGATÁST CSAK AZ KAPHAT, AKI RENDELKEZIK JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a bírálatig (június közepe) be kell, hogy érkezzen a jogerősítő határozat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2008/I fordulóban csak úgy van hiánypótlásra lehetőség, hogy az csak a második fordulóban vehető figyelembe. Fenteik értelmében, akinek ilyen problémája van, az a hiánypótlásra felszólítás nlkül, maga kell, hogy gondoskodjon a jogerő pótlásáról.
 #8 SzTadmin  2008-04-17 08:40:08      
A tegnapi nap (2008.04.15.) megjelent KÖZOP 3.2 Kerékpárút-hálózat fejlesztése konstrukció és a KERTÁM kerékpárutak fejlesztésének támogatására 2008. március végén kiírt pályázat között van-e átfedés, vagy nincs?
Ha van, milyen elvek alapján lehet kiválasztani, hogy egy szakaszt melyik pályázat keretében lehet/érdemes beadni?

Valóban létezik átfedés a két pályázat között, ami a támogatási -ban is megegyezik.
Az ok az, hogy a GKM Útpénztári támogatás már az előző évben is ilyen formában jelent meg és az előkésztése is megelőzte a KözOP kiírás előkészítését.
A két támogatás célterülete tehát átfedésben van, de az értékelés prioritásában már van különbség és a KözOP pályázat biztosan hosszabb előkészítést igényel, tehát becslésünk szerint az idei évben még a GKM pályázatra lesz jelentkezés inkább a jelzett célterületeken és az előző 4 pályázati fordulóban jelentősen magasabb igény volt mint a rendelkezésre álló keret.
KÖZOP-ból a Központi Régió (Közép – Magyarország) fejlesztései nem támogathatóak, így az 1-3 számjegyű utak mellett kizárólag erre a térségre korlátozva marad meg ez a támogatási lehetőség. Az elszámolható költségek köre részben különböző kérem ezt is vegye figyelembe a pályázási taktika kialakításakor.
A következő évben a beérkező pályázati igények figyelembe vételével az átfedést meg kívánjuk szüntetni.
 #7 SzTadmin  2008-04-17 08:39:28      
A létesítményjegyzék 2. keresztező közműkiváltások összesen sorában a fm mennyiség a teljes kerékpárút hosszát vagy a keresztező közművek együttes hosszát jelenti-e, illetve a ft/km fajlagos költség vetítési alapja a kerékpárút hossza vagy a keresztező közművek együttes hossza?

A kérdésében megjelölt sorban a keresztező közművek összesen hosszát kérjük feltüntetni és ugyanezen közművek fajlagos költségét kérjük kiszámolni.

A mindösszesen sor (csak) a kerékpárút hosszát, viszont a teljes (kerékpárút közművek) költséget tartalmazza és az ezekre vetített fajlagos költséget számolja.
 #6 SzTadmin  2008-04-17 08:39:02      
Elszámolható a pályázat határnapját megelőző egy éven belüli tervezési, engedélyezési stb. költségek. A beadás határnapja 2008. május 14. vagy 2008. július 31?

A határnap a számla tejesítésének, kiállításának, fizetési határidejének esetleg a tényleges banki utalási napnak a dátuma?

Az elszámolható költségek vonatkozásában a megelőző 1 évet a számla kiállításának dátumához kötjük, értelemszerűen az I. fordulóban nyertesek esetében május 14., a II. forduló vonatkozásában pedig július 31-hez viszonyítva.
 #5 SzTadmin  2008-04-17 08:38:37      
Az építési pályázatnál a következő tételek, mint szolgáltatás, elszámolhatóak-e:
- Használatbavételi eljárás költsége
- Közbeszerzési eljárás költsége
- Könyvvizsgálat költsége
- Műszaki ellenőrzés költsége
- Projektmenedzsment költsége.

- használatba vételi eljárás költsége elszámolható tétel, csak az a gond vele, hogy végelszámoláskor a kivitelezői számlával egyidőben kell megküldeni. Ez rendszeresen nem áll rendelkezésre még akkor, ugyanis a Nemzeti Közlekedési Hatóság a használatba vételi eljárás lebonyolítását kapacitás hiányában nem tudja megtartani. Erre szerződéskötéskor külön fel szoktuk hívni Támogatott figyelmét, mert ha külön számlaként később akarja elszámolni, arra nincs lehetőség.
- közbeszerzési eljárás költsége nem elszámolható tétel, ugyanis a kiíró a tenderért pénz kérhet.
- könyvvizsgálat költsége nem elszámolható tétel
- műszaki ellenőrzés elszámolható tétel. Építési beruházások esetén első lépésként a Támogatott műszaki ellenőr lebonyolítót választ (legalább 3 ajánlat bekérésével), aki teljes mértékben felelős a projekt műszaki megvalósulásáért.
- projektmenedzsment költsége nem elszámolható tétel, hazai forrású és finanszírozású pályázatról van szó
 #4 SzTadmin  2008-04-17 08:38:13      
A KSH azonosítót nem fogadta el, amit beírtam. Szeretném megkérdezni, hogy itt pontosan mire gondoltak?
Többcélú Társulás pályázata esetén a szervezetre vonatkozóan ilyen adat nincs. A következő adatai vannak a Társulásnak:
- KSH területi számjel,
- Törzskönyvi azonosító,
- TB törzsszám,
de konkrétan KSH azonosítónk nincsen. Ez esetben milyen azonosítót írjak be?

A tényleges KSH azonosítóra gondoltunk. Abban az esetben, ha Önök nem rendelkeznek ilyen adattal kérem, hogy kísérelje meg a regisztrációt az adószám beírásával.
 #3 SzTadmin  2008-04-17 08:37:43      
Regisztrálni próbáltam a www.kertam.hu oldalon kerékpárút építési pályázat beadása céljából, de a rendszer nem engedte az e-mail címemet beírni, illetve csak egy részét.

A rendszerben beállításra került az e-mail cím vonatkozásában az 50 karakteres kitöltési lehetőség.
 #2 SzTadmin  2008-04-14 13:59:19      
Milyen támogatásban részesülhetnek a KÖVIZIG-ek?
A KÖVIZIG-ek a nem elmaradott települések, külterületi/belterületi szakaszok szerint választhatják ki a táblázatból a támogatási százalékot
 #1 SzTadmin  2008-04-14 13:58:43      
Ide kérjük beírni azokat a kérdéseket, amelyek általánosnak ítélhetők,vélhetőleg többek figyelmére igényt tarthatnak.


Jogi nyilatkozat         Adatvédelmi irányelvek         Technikai információk         Honlaptérkép         Elérhetőségek         © KKK
1024 Budapest, Lövőház u. 39. Telefon: 06-(1)-336-8241